Kontakt

Fotball/Futsal:

Sportslig ansvarlig: Gøran Bråthen: hallingcup@outlook.com / 97060820

Skoleovernatting/bevertning: Truls Magnussen: truls.magnussen@bfk.no / 90887803

Påmelding/kampoppsett: Gøran Bråthen: hallingcup@outlook.com / 97060820

Sekretariat: Svein Hesla: svein.hesla@nenett.no / 90970013

Kommentarer