Priser

PÅMELDINGSAVGIFT

Kr. 850,- pr. lag - Klasser J/G 9-11 år

Kr. 1.100,- pr. lag - Klasser J/G 12-15 år

Overføres til bankkonto: 2324.07.16011 ved påmelding.
Merkes med klubb og klasse!


Påmeldingen er ikke gyldig før påmeldingsavgiften er betalt!


NB!
Betalt påmeldingsavgift blir ikke refundert!
Betalte deltakerkort kan HALLINGCUP ikke garantere full refundering av!


I tillegg til lagspåmeldingen må hver spiller ha deltakerkort. Det kan du lese mer om her.

Kommentarer