Klasser




ALDERSKLASSER

J09 og G09: fødd i 09 eller senere J10 og G10: fødd i 08 eller senere
J11 og G11: fødd i 07 eller senere J12 og G12: fødd i 06 eller senere
J13 og G13: fødd i 05 eller senere J14 og G14: fødd i 04 eller senere J15 og G15: fødd i 03 eller senere



Hvis det er få påmeldte lag kan enkelte aldersklasser bli slått sammen.

Vi kan ikke love at det blir tatt hensyn til pauser mellom kamper for lag som stiller i flere årsklasser.

Kommentarer