Kampavvikling

Lagene blir delt inn i puljer på minst tre lag. Alle lag er sikra minimum tre kamper.

Puljevinnere er garantert plass i sluttspill (gjelder ikke for 9 - 11-årsklassene). Hvordan sluttspillet arrangeres kommer an på antall påmeldte lag i hver klasse.

Det laget som står oppført som hjemmelag stiller på venstre banehalvdel for sekretariatet.


Stiller lagene med like drakter spiller bortelaget med vester som blir utlevert i sekretariatet.

Lagene må være klare minimum 10 minutter før oppsatt kampstart.

Lag som ikke møter i tide etter oppsatt program taper kampen.

Kampene i innledende spill blir startet med dommerkast. I finalekampene blir avkast i de to omgangene avgjort ved klumsing (stein-saks-papir) av lagkapteinene.

Det blir spilt 6er – håndball i klassen 9 – 11 år med underligger på målene, mens det blir spilt 7er – håndball på fullt mål i øvrige klasser.

Kampene vil bli avviklet i følgende tidsrom:
Fredag - kl. 16.00-23.00
Lørdag - kl. 07.00-23.00
Søndag - kl. 07.00-19.00

Rekkefølgen på finaler kan endres om det er god grunn til det.


BALL OG KLISTER
HALLINGCUP følger regelverket for Region Sør når det gjelder størrelsen på ballene vi bruker:

0er – G9, G10, G11, G12, J9, J10, J11 og J12.
1er - G13, G14, J13 og J14.
2er – G15 og J15


I samsvar med NHF sitt regelverk er det forbudt å bruke klister i klassene J/G14 og yngre. Om dommere legger merke til/blir gjort oppmerksom på brudd på dette vil spilleren/spillerne få beskjed om å fjerne dette umiddelbart.


KAMPLENGDE
Kamp lengde i innledende kamper og evt sluttspill er:
2 x 10 minutter i J9, J10, J11, G9, G10 og G11.
2 x 15 minutter i J12, J13, G12 og G13.


2 x 15 minutter j J14, J15 og G14 og G15.

Finaler:
2 x 15 minutt i G12, G13, J12 og J13.
2 x 15 minutt i G14, G15, J14, J15.


Det er kun sidebytte i pausen på kampene

Lagene kan ikke be om time-out. Det er kun time-out i hvis det oppstår skader.

Kampklokka vil telle nedover under HALLINGCUP.

Kommentarer