HallingCup Håndball 2018

Påmeldingsfrist til Hallingcup Håndball 2018 er 10. september

Frist for bestilling av deltakerkort, overnatting og bevertning er 20.september


Vi er en liten og intim cup, så det kan være lurt å ikke vente for lenge!

Påmelding gjøres her https://hallingcuphandball.cups.nu/j/public/reg

Kommentarer