Generelt

Alle ledere er forpliktet til å gjøre seg kjent med, og følge det gjeldende regelverket.

Turneringa blir avviklet etter Norges Håndballforbund (NHF) sine regler

SPESIELLE REGLER FOR HALLINGCUP HÅNDBALL 2018 (små endringer kan komme)


ALDERSKLASSER
J09 og G09: fødd i 09 eller senere J10 og G10: fødd i 08 eller senere
J11 og G11: fødd i 07 eller senere J12 og G12: fødd i 06 eller senere
J13 og G13: fødd i 05 eller senere J14 og G14: fødd i 04 eller senere J15 og G15: fødd i 03 eller senereHvis det er få påmeldte lag kan enkelte aldersklasser bli slått sammen.

Vi kan ikke love at det blir tatt hensyn til pauser mellom kamper for lag som stiller i flere årsklasser.


TABELL
Har flere lag like mange poeng etter puljespillet blir rekkefølgen avgjort slik:

1. Poeng innbyrdes kamper.
2. Målforskjell i innbyrdes kamper.
3. Flest scora mål i innbyrdes kamper.
4. Målforskjell i alle spelte kamper i puljen.
5. Flest scora mål i alle spelte kamper i puljen.
6. Loddtrekning.


DOMMERE
Dommeroppsettet blir sett opp av Hallingcup. Alle dommere under HALLINGCUP blir sett på som nøytrale.


JURY
En jury blir oppnevnt av arrangøren.


PROTESTER
Eventuelle protester må være innlevert skriftlig maksimum 30 minutter etter kampslutt i kampen protesten gjelder. Protestgebyret på 500 kr. betales tilbake hvis protesten blir tatt til følge. Video blir ikke brukt under behandling av protester. Avgjørelsen blir tatt av juryen og er endelig.

RAPPORT
Dommerne kan rapportere spillere/ledere som viser dårlig oppførsel. Avgjørelsen om eventuell straff/sanksjoner blir tatt av juryen og er endelig.


ANDRE REGLAR
All bruk av alkohol og andre rusmiddel er strengt forbudt. Overtramp kan føre til bortvisning fra turneringa.

Røyking er kun tillat ved oppmerkede plasser i området rundt hallen og skolene.Ledere er ansvarlige for å overholde regelverket ved de ulike overnattingsstedene.

Kommentarer