Dispensasjoner & Spillerlister

DISPENSASJONER
HALLINGCUP godtar regions godkjente dispensasjoner. Det skal leveres kopi av godkjenningen til turneringskontoret senest ved innsjekk, men helst ved påmelding av aktuelle spillere. Lagleder/trener skal også ha et eksemplar som kan presenteres på forespørsel.

HALLINGCUP godtar ikke guttespillere på jentelag på tross av regions godkjenning. Vi tallater heller ikke at en spiller deltar på to forskjellige lag i samme årsklasse, men spillere kan delta på flere lag i forskjellige årsklasser.

Hvis det ikke foreligger dispensasjon på spillere man ønsker å benytte under HALLINGCUP, kan det sendes søknad til
hallingcup@gmail.com i forkant eller ved påmelding av den aktuellere spiller(nr).

Lag med dispensasjoner deltar på lik linje som alle andre lag på Hallingcup.


SPILLERLISTER
Hvert lag kan delta med opptil 16 spillere. Alle disse skal være oppførte på en spillerliste som godkjennes ved innsjekk.

Spillerlistene kan ikke endre etter at første kamp er startet.Bruk av uberettigede spillere vil føre til automatisk tap av kampen.

Kommentarer