Deltakerkort

A-KORT
Kr. 800,- pr. kort
Inkluderer:
- overnatting fredag-søndag i klasserom eller tilsvarende
- frokost lørdag og søndag
- middag lørdag
- inngang til alle aktiviteter
- HALLINGCUP ball
- Gi beskjed ved påmelding om det er spesielle matbehov (allergier o.l.)


B-KORT
Kr. 600,- pr. kort
Inkluderer:
- overnatting fredag-søndag i klasserom eller tilsvarende
- frokost lørdag og søndag
- inngang til alle aktiviteter
- HALLINGCUP ball


D-KORT (deltakerbevis)
Kr. 250,- pr. kort
Skal betalast av alle spillere/lagledere som ikke overnatter i regi av HALLINGCUP.
Inkluderer:
- inngang til alle aktiviteter
- HALLINGCUP ball


NB!
HALLINGCUP krever at minst en voksen person overnatter sammen med hvert lag.


ALLE LEDERE SOM DELTAR MED LAGET MÅ BETALE DELTAKERKORT.

Deltakerkort skal bestilles senest 20 september. Alle lag som er påmeldt vil få påminnelse fra og med 11. september

Kommentarer