Påmelding

Påmeldingsfrist til Hallingcup 2018 er 30. APRIL

Frist for bestilling av deltakerkort, overnatting og bevertning er 15. MAI

Tidligere har det ikke vært aktuelt eller nødvendig å bruke fredagen som kampdag for lag utenfor Hallingdal. Vi prøver å unngå dette så langt det er mulig i år også, men i skrivende stund er pågangen av langveisfarende lag langt større enn tidligere år. Dette er vi selvsagt veldig glade for! Samtidig gir det oss utfordringer med tanke på å oppfylle lagenes ønsker for kampoppsettet.

Man kan imidlertid legge inn antatt ankomsttid til Gol samtidig som man melder på lag. Gjør dere det, så vil vi kunne ta hensyn til deres ankomst til Gol når kampoppsettet lages. Vi kan ikke love at alle får sine ønsker oppfylt, men vi skal gjøre et forsøk!

Kommentarer